U bent hier:

Geschiedenis

In 1947 kreeg de heer C. Sanders van zijn professor, de heer Waterink, de opdracht een faculteitsvereniging op te richten. Samen met de heer Fokkema richtte hij de ‘ Vereniging voor Studenten Psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam’ op. De VSPVU telde toen 56 psychologiestudenten en had een zuiver wetenschappelijke functie. Psychologie was toen nog een subfaculteit van de Faculteit der Letteren, en was pas in 1929 aan de VU geïntroduceerd met de komst van professor Waterink.
Pedagogiek kreeg in 1966 haar eigen faculteitsvereniging, Hilaritas, maar deze is in de loop der jaren weer opgeheven. Toen pedagogiek en psychologie werden samengebracht in één faculteit, werd de VSPVU ook de studievereniging voor pedagogiekstudenten. Deze bestaat nu dan ook onder de naam ‘Vereniging voor Studenten Psychologie en Pedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam’.

Aanvankelijk hield de VSPVU alleen lezingen in kleine kring. Twintig jaar later, in 1967, waren de activiteiten aanzienlijk uitgebreid. De vereniging organiseerde drie buitenlandse excursies per jaar, bracht studiebezoeken aan de psychologische praktijk en gaf natuurlijk borrels en feesten. Verder had zij haar eigen verenigingsblad, dat nu “Tranz” heet, maar toen bekend stond onder de naam “P.S, Laat u niet los!”. In de jaren ‘70, ten tijde van de Bezetting van het Maagdenhuis, werd de VSPVU een vakbond. Studenten waren ook veel meer politiek gericht. Het Provisorium is zelfs nog bezet geweest! De VSPVU zette haar actieve verenigingsleven voort en groeide en bloeide. In 1992 werden voor het eerst officiële statuten bij de notaris opgesteld en werd de VSPVU ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het was tot een paar jaar geleden een heel actieve vereniging en een functie in het bestuur was felbegeerd. Je moest dan ook heel wat moeite doen om in het bestuur te komen: er moest worden gelobbyd en rond gebeld om stemmen te krijgen voor op de Algemene Leden Vergadering. alwaar het nieuwe bestuur werd gekozen, zodat je genoeg stemmen had om te worden gekozen.

Helaas zakte het verenigingsleven ergens in 1997 wat in: er mochten nergens borrels worden gehouden, er konden geen mensen voor het bestuur worden gevonden, de commissies werden aparte eilandjes en de VSPVU­kamer bleef vaak leeg en eenzaam zuchtend, de vrolijke stemmen van tijden van weleer nog nagalmend tegen de tegeltjes afstammende uit de tijd dat de kamer nog een doucheruimte was, terwijl het koffiezetapparaat zich droog afvroeg wanneer hij weer zou “pruttelen en spetteren” dat het “een lieve lust was” en de waterkoker was gestolen. Kortom: het VSPVU­gevoel was ver te zoeken.

In September 1999 ging een nieuw bestuur van start. Zij begonnen met het professionaliseren van de vereniging. Zij regelden voor het eerst VSPVU kleding voor actieve leden en de bestuursbeurs. Het bestuur daarna heeft het verder uitgebreid met het opzetten van een webcommissie, paas­ en kerstbrunch voor actieve leden en voor het eerst een studiereis naar het buitenland! Ook hebben ze een nieuwe kamer ingericht en zelfs een tafelvoetbaltafel van de faculteit gekregen. En na jaren was er ook voor het eerst weer een VSPVU Gala.

De jaren daarna is de vereniging verder gegroeid: In 2003 zijn door het bestuur nieuwe verenigingkleuren geïntroduceerd: appeltjesgroen en donkerblauw. Ook heeft dit bestuur zich beziggehouden met het uiten van waardering naar actieve leden toe, o.a. door middel van het commissie­tientje’. Dit jaar was er ook voor het eerst een zelfstandig georganiseerde studiereis naar Slovenië, welke een enorm succes was. In 2004 is de Sandersbokaal herzien en is de Sportcie opgericht. Ook is er een tijdelijke commissie in het leven geroepen om de VSPVU kamer te metamorfoseren. In 2005­/2006 werd de maandelijkse borrel in het leven geroepen. In 2006­/2007 werd er voor het eerst een wintersportreis georganisseerd en vierden we het 60-­jarig bestaan van de VSPVU door een Lustrumweek te laten organiseren.

In 2007/­2008 introduceerde het bestuur een nieuwe huisstijl en werd de nieuwsbrief gemoderniseerd. Ook werd er deelgenomen aan de organisatie van het LSPOD .In 2008-2009 is er een compleet nieuwe website gelanceerd. De boekverkoop is dit jaar uitgebreid voor derdejaars studenten en is voorzien van een nieuw kassasysteem. Daarnaast is de online boekverkoop voor 7 masterstudenten van start gegaan. Voor het eerst werd er een liftwedstrijd en een studiereis per vliegtuig georganiseerd. Ook werden de borrels voorzien van een thema. In 2009-2010 werd de Liftcie een officiële commissie en kwamen er drie pilotcommissies bij: de Chronicles (jaarboek), de Ouderdagcie en de Feestdagcie. Daarnaast werd de website hervormd, is de bestuurswissel verschoven naar september en is er voor het eerst een beleidsweekend georganiseerd. Ook is de studiereis voor het eerst buiten Europa gegaan (Marrakesh) en is er een Actieve Leden Dag geïntroduceerd. In 2010-2011 zijn er binnen de VSPVU een aantal innovaties doorgevoerd om de professionaliteit van de vereniging te verhogen. Er is een TV-scherm geïnstalleerd in de VSPVU kamer. Er is een nieuwe website aangenomen. Er is geïnvesteerd in een nieuw kassasysteem voor de balie en een boekhoudingssysteem genaamd Conscribo.

Het jaar 2011-2012 was speciaal, omdat het een lustrumjaar was. Er werd dus een lustrumweek georganiseerd. Er is een nieuwe website gemaakt, een app gelanceerd en het was het eerste bestuur met parttime en fulltime leden. In 2012-2013 is er een volledige huisstijl geïntroduceerd, samen met een nieuw logo. De website is opnieuw gerenoveerd, de Opcie (OPD) is opgericht een er is veel tijd en aandacht gestoken in contact met de faculteit die ons vanaf dit jaar (en hopelijk voor lang) erg goed gezind zullen blijven. In 2013-2014 zijn de Chronicles, Congrescie, Opcie en Actie officiële commissies geworden. Ook zijn de laatste toevoegingen gedaan op de huisstijl en is er een nieuw meerjarenplan gekomen. In 2014-2015 werd de Pedagogiekcie als pilotcommissie ingestemd in de Algemene Leden Vergadering. In 2015-2016 werd de Wintersportcie ingestemd als een officiële commissie, werd de naam van de Pedagogiekcie de Pedcie, ging de website verder onder een nieuwe beheerder, werd het ledenbestand opgeschoond en ging de VSPVU verhuizen naar de begane grond van de Medische Faculteit. Daarnaast is in het collegejaar 2015-2016 de maandagenda van de VSPVU openbaar gemaakt om de activiteiten van de VSPVU te promoten. Ook zijn de templates voor de meest gebruikte documenten in huisstijl geüpdatet.

In het jaar 2016/2017 is een vijfjarige samenwerking met Barvaria tot stand gekomen en is er een bar geplaatst in de VSPVU-zaal. Ook werd de nieuwste commissie van de VSPVU, de Barcie, gevormd. In 2017/2018 is er veel veranderd in de vereniging: voor het eerst zou Psychologie ook als Engelse studie worden aangeboden, waardoor de VSPVU een tweetalige vereniging werd met zowel Nederlandse als internationale studenten. Er is een Alcohol- en Drugsbeleid ingevoerd en de vereniging is aangepast om te voldoen aan de nieuwe AVG-regels. In het jaar 2018/2019 is veel tijd besteed aan het verder verwelkomen van internationalisering in de vereniging. Het Huishoudelijk Reglement is aangepast met een rouwprotocol en de manier waarop het stemmen voor het Kandidaatsbestuur werkt is gewijzigd. Ten slotte is er een nieuwe kroeg gevonden die het groeiende aantal studenten kan huisvesten. In het jaar 2019/2020 zijn er veel kleine veranderingen doorgevoerd om de processen van de VSPVU te optimaliseren. Er is een bijgewerkte website geïntroduceerd met nieuwe functies en het Bestuur is begonnen met het publiceren van maandelijkse nieuwsbrieven om de leden te vertellen wat ze aan het doen zijn.

Sponsoren