Studentassessor

Beste student,

Voor aankomend collegejaar is het faculteitsbestuur op zoek naar een nieuwe studentassessor! De assessor is een student die het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over dat wat er speelt op de faculteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onderwerpen die het onderwijs betreffen, het
faciliteren van de medezeggenschap en de voorzieningen die er op de faculteit zijn voor de studenten. Als studentassessor sta je midden in de faculteit: aan de ene kant adviseer je het faculteitsbestuur; aan de andere kant onderhoud je goed contact met de facultaire studentenraad,
de opleidingscommissies en de studieverenigingen. De studentassessor is degene die de informatie moet verzamelen en door moet spelen naar het faculteitsbestuur en van het faculteitsbestuur naar de studenten(medezeggenschaps)organisaties.

Wat wordt er van jou als studentassessor verwacht:

 • Het voorbereiden en bijwonen van de tweewekelijkse facultaire bestuursvergaderingen (FB);
 • Het voorbereiden en voorzitten van het maandelijkse Facultaire Studenten Overleg Gedrag en Bewegingswetenschappen (FSOGB) met de studieverenigingen, opleidingscommissies en de facultaire studenten raad;
 • Het voorbereiden en bijwonen van de gemeenschappelijke vergaderingen (GV) met het faculteitsbestuur, de Onderdeelcommissie en de Facultaire Studentenraad;
 • Het voorbereiden en bijwonen van het maandelijkse Studentassessoren Overleg VU (SOVU) met de studentassessoren van alle faculteiten van de VU;
 • Het voorbereiden en bijwonen van het half jaarlijkse Bestuurlijk Overleg (BO) met het College van Bestuur van de VU.
 • Het voorbereiden en bijwonen van het Strategisch Overleg (SO) met de afdelingshoofden en opleidingsdirecteuren van de faculteit;
 • Het voorbereiden en bijwonen van het kwartaal overleg met de Rector Magnificus en de studentassessoren van de VU.
 • Het verzamelen en doorspelen van informatie van studenten naar de faculteit en andersom;
 • Maar boven alles een proactieve houding in bestuurlijke kwesties, creatief denken in onderwerpen die voor studenten direct en/of indirect relevant zijn, en een visie op de toekomst van het pedagogische, psychologische en bewegingswetenschappelijke onderwijs.

Wat zijn de functie-eisen:

 • Een proactieve houding;
 • Niet bang om je mening te geven;
 • Communicatief vaardig;
 • In collegeweken ongeveer 8 uur beschikbaar waar sommige tijd van flexibel is in te delen maar sommige vergaderingen vast staan.

Wat krijg je er voor terug:

 • Goede en leuke ervaring in een zeer uitdagende functie waar in je heel veel vrijheid hebt om dat te doen wat jij belangrijk vindt;
 • Een uniek kijkje in de keuken van de faculteit en de universiteit;
 • Een fantastische kans om mee te kijken hoe het bestuur van een erg grote organisatie beslissingen en afwegingen maakt.
 • Een bescheiden vergoeding.

Wil jij op deze manier een bijdrage leveren aan onze faculteit? Stuur dan voor Zondag 29 april een motivatiebrief en CV naar i.maas@vu.nl

Met vriendelijke groet namens het faculteitsbestuur,
Ivar Maas
Studentassessor FGB 2016-2018

Sponsoren

Elisabeth Ruiterkampen
Aiesec
AthenaSummaries
Feestcafé Woody's
Athena Studies
Sportcentrum VU
Bavaria
NVO

Realisatie: verenigingenweb