You are here:

Borrel #3: Incognito

Borrel #3: Incognito
Presented byBoard
LocationZoom
DateThursday, January 14, 2021

Dear all,

The time has come for the third borrel of the academic year and the first of 2021!
The theme will be incognito! We want you to be disguised, camouflaged and unrecognized. Be creative, bring your hats and glasses, or ski mask.

During the borrel we will be playing two games. Firstly crazy 88, a game in which you have a list of 88 tasks and have to finish as many as possible within a time limit. Secondly 30 seconds, a game where you have to guess what things (e.g. name of a city, name of a famous person, a brand etc.) another person has on his card. We will provide you more information on the games later on!

The borrel will take place on the 14th of January at 20:00 and will be online. More information will follow soon so stay tuned!

We’re looking forward to seeing a lot of unidentifiable students

 

Best Regards,
The 74th Board

***

Beste leden,
De tijd is rijp voor de derde borrel van het academische jaar en de eerste borrel van 2021!

Het thema zal incognito zijn! We willen dat je vermomd, gecamoufleerd en onherkenbaar zal zijn. Wees creatief; draag een hoed, bril, skimasker, alles kan!

Tijdens de borrel zullen we twee spellen gaan spelen. Als eerste een crazy 88, een spel waarbij je een lijst krijgt van 88 opdrachten waarvan je zo veel als mogelijk moet volbrengen binnen een bepaalde tijdslimiet. Als tweede zullen we 30 seconds gaan doen, een spel waarbij je moet raden wat voor dingen (b.v. de naam van een stad, een beroemd iemand, een merk etc.) een ander op zijn kaartje heeft staan. We zullen jullie later meer informatie over de spellen geven!

De borrel zal plaatsvinden op 14 Januari om 20:00 en zal online zijn. Meer informatie volgt nog!

We hopen een hoop onherkenbare studenten te zien op de borrel!

Veel liefs,
Het 74e Bestuur

Sponsors